Jdi na obsah Jdi na menu
 


Díky knize TAJEMSTVÍ od Rhondy Byrne stojíte na prahu poznání. Fragmenty velkého tajemství se objevují v legendách, mýtech a filozofiích po celá staletí, jen znát tu správnou šifru. Kniha shromáždila moudrost předchozích generací a máte možnost se naučit dosáhnutí všeho, co si přejete. V oblasti radosti, štěstí, vztahů, zdraví i peněz. Máte možnost pochopit skryté síly, které ve vás dřímají, a odhalit jejich moc. Učení novodobých mistrů, kteří štěstí, zdraví a bohatství dosáhli, vám předvede, jak lze tajemství spokojeného života aplikovat na každém kroku. Předávalo se z generace na generaci celé věky, vytoužené, skryté, ztracené, mnohokrát uloupené a prodané za ohromné sumy peněz. Staleté tajemství znaly vynikající osobnosti v dějinách, jako Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein - a řada dalších vynálezců, teologů, vědců a velkých myslitelů. Nyní se jeho poznání otevírá světu.

Film TAJEMSTVÍ (www.thesecret.tv) doslova obletěl svět a změnil spoustě lidem život. Čtyřiadvacet moudrých současníků vypráví o tajemství, které odnepaměti pomáhalo uskutečňovat sny mnohým známým i neznámým předkům.

Odhalené tajemství

Velkým životním tajemstvím je zákon přitažlivosti. Ten říká, že podobné věci se přitahují, a tak, kdykoliv myslíte, zároveň k sobě přitahujete podobné myšlenky. A ty fungují jako magnet a mají určitou frekvenci. Při myšlení jsou vysílány do vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci s podobnou frekvencí. Všechno, co vysíláte, se vrací ke svému zdroji - k vám. Jste jako lidský televizní vysílač, který myšlenkami vysílá frekvenci. Pokud chcete ve svém životě cokoli změnit, změňte frekvenci, a to tak, že změníte své myšlenky.Vaše současné myšlenky utvářejí váš budoucí život.O čem nejvíce přemýšlíte nebo na co se nejvíce zaměřujete, dojde ve vašem životě naplnění. A tak se vaše myšlenky se stávají realitou...

Tajemství zjednodušeně
Zákon přitažlivosti je přírodním zákonem. Je objektivní podobně jako gravitační zákon. Do vašeho života nemůže vstoupit nic, co nepřivoláte dlouhotrvajícími myšlenkami. Abyste poznali, jaké máte myšlenky, zeptejte se sami sebe, jaké máte pocity. Emoce jsou cenné nástroje, které nám neustále říkají, jaké jsou naše myšlenky. Není možné cítit se mizerně a zároveň mít dobré myšlenky. Vaše myšlenky určují vaši frekvenci a pocity vám okamžitě sdělí, na jaké jste frekvenci. Když se cítíte mizerně, tehdy jste na frekvenci, kterou přitahujete víc špatných věcí. Když se cítíte dobře, mocně k sobě přitahujete víc dobra.
Cit lásky je tou největší frekvencí, kterou můžete vysílat. Čím větší lásku pociťujete, tím větší sílu využíváte!
 
Jak využít tajemství
Podobně jako Alladinův džin plní zákon přitažlivosti každý váš příkaz.
Kreativní metoda vám pomáhá tvořit to, co chcete, ve třech krocích: požádej, věř a získej! Tím, že vesmír požádáte o to, po čem toužíte, je to pro vás zároveň příležitost ujasnit si, co opravdu chcete. Tím, že si to ujasníte, zároveň o to požádáte.
Věřit znamená jednat, mluvit a myslet, tak jako by jste již měli to, oč jste žádali. Pokud vysíláte frekvenci, že jste to již získali, zákon přitažlivosti posune osoby, události a okolnosti takovým způsobem, že to získáte.
Získat zahrnuje pocit, jaký budete mít, až vaše touha dojde svého naplnění. To, že se cítíte dobře, vás uvádí na frekvenci toho, po čem toužíte.
Abyste ubrali na váze, nezaměřujte se na úbytek na váze. Zaměřte se místo toho na ideální hmotnost. Vyvolávejte v sobě pocity ideální váhy, a tím ji k sobě přivoláte.
Snadná cesta, jak zakusit zákon přitažlivosti v akci, je začít s něčím malým - například šálkem kávy nebo parkovacím místem. Chtějte silně přitáhnout něco malého. Jakmile zakusíte sílu přitažlivosti, kterou v sobě máte, posune vás to k tvoření daleko větších věcí.
 
Účinné metody
Očekávání je mocnou přitažlivou silou. Očekávejte věci, po kterých toužíte, a neočekávejte věci, které nechcete.
Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit svou energii a přivést si do života víc toho, po čem toužíte. Buďte vděčni zato, co již máte, a přitáhnete víc pozitivního.
Když dopředu děkujete za to, po čem toužíte, urychlujete tím své tužby a vysíláte silnější signál do vesmíru.
Vizualizace je metoda, při níž si v mysli vytvoříte představy a těšíte se z toho, po čem toužíte. Když si něco vizualizujete, generujete mocné myšlenky a pocity, že už teď máte to, co chcete. Zákon přitažlivosti vám pak tuto skutečnost vrátí právě takovou, jakou jste ji v duchu viděli. Abyste mohli využít zákon přitažlivosti ke svému prospěchu, udělejte si z toho zvyk - ne jen jednorázovou událost.
Na konci každého dne si před usnutím projděte události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky, které neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli tak, jak byste si přáli, aby proběhly.
 
Tajemství jako klíč k penězům
Abyste přitáhli do života peníze, zaměřte se na hojnost a bohatství. Je nemožné přivést do života víc peněz, pokud se zaměřujete na jejich nedostatek.
Je užitečné použít představivost a předstírat, že již máte peníze, po kterých toužíte. Předstírejte, že jste bohatí, a zlepšíte své pocity ohledně peněz. Jakmile se vaše pocity zlepší, začne peněz do vašeho života proudit víc.
Cítit se šťastně je nejrychlejší způsob, jak si do života přilákat peníze.
Dívejte se záměrně na vše, co se vám líbí, a říkejte si: „Mohu si to dovolit. Mohu si to koupit!“ Změníte své myšlení a začnete se v záležitostech peněz cítit lépe.
Dávejte peníze, abyste jich do svého života přivedli víc. Když budete štědří a budete mít dobrý pocit z toho, že se o peníze rozdělíte, říkáte tím zároveň: „Mám jich hodně“.
Vizualizujte si, že vám poštou chodí šeky a poukázky.
Váhovou misku s myšlenkami nakloňte k bohatství a představujte si ho.

Tajemství jako klíč k mezilidským vztahům
Když chcete navázat vztah, přesvědčte se, že vaše myšlenky, slova, činy a okolnosti nejsou v rozporu s vašimi touhami.
Vaším úkolem jste vy. Dokud nejprve nenaplníte sami sebe, nemůžete nikomu nic dát.
Jednejte se sebou samými s láskou a respektem a přitáhnete lidi, kteří lásku a respekt projeví vám.
Když sebe vnímáte negativně, blokujete lásku a místo toho přitahujete víc lidí a situací, ze kterých se neustále budete vnímat negativně.
Zaměřte se na vlastnosti, které na sobě obdivujete, a zákon přitažlivosti vám na vás ukáže víc úžasných vlastností.
Aby vztah fungoval, zaměřte se na to, co na jiné osobě oceňujete, a nesoustřeďujte se na stížnosti a reptání. Když se zaměříte na kladné stránky, víc jich tak získáte.
 
Tajemství jako klíč ke zdraví
Efekt placeba je příkladem přitažlivosti v akci. Když pacient upřímně věří, že tabletka je lék, dosáhne toho, čemu věří, a vyléčí se.
Zaměření na dokonalé zdraví je něco, co můžeme uvnitř sebe dělat všichni, navzdory tomu, co se děje venku.
Smích přitahuje radost, uvolňuje negativitu a vede k zázračným uzdravením.
Chorobu nebo nemoc v těle drží myšlenka, sledování nemoci a pozornost, kterou jí věnujeme. Pokud se necítíte právě nejlíp, nemluvte o tom (tedy, pokud nechcete, aby se nemoc zhoršila).
Když nasloucháte lidem, jak mluví o nemocech, které je trápí, dodáváte jejich nemocem energii. Místo toho stočte hovor na pozitivní věci a snažte se dotyčnou osobu vnímat jako zdravou.
Víru ve stárnutí máme jen v mysli. Osvoboďte tedy své vědomí od veškerých takových myšlenek. Zaměřte se na zdraví a věčné mládí.
Neposlouchejte všeobecné „pravdy“ o nemocech a stárnutí. Negativní informace vám neposlouží.

Tajemství jako klíč ke světu
Čemu se vzpíráte, to přitahujete, neboť se na to svými emocemi silně zaměřujete. Abyste něco změnili, vstupte do svého nitra a myšlenkami i pocity vysílejte nový signál.
Světu nemůžete pomoci tím, že se zaměříte na vše negativní. Jakmile se zaměříte na negativní události světa, nejenže k nim ještě další přidáte, ale také přivedete víc negativních věcí do svého života.
Místo soustředění na problémy světa, věnujte svou pozornost a energii důvěře, lásce, hojnosti, vzdělání a míru.
Dobro nikdy nevyčerpáme, neboť pro každého je ho víc než dost. Život má být bohatý!
Skrze myšlenky a pocity máte schopnost proniknout do neomezené nabídky a zrealizovat ji.
Chvalte a žehnejte všemu na světě. Odstraníte tak negativitu a disharmonii a dostanete se na nejvyšší frekvenci, kterou je láska.
 
Tajemství jako klíč k sobě samotnému
Všechno je energie. Vy jste energetickým magnetem, a tak vše, po čem toužíte, elektricky nabíjíte a přitahujete k sobě, a zároveň energicky nabíjíte sebe a přitahujete sebe ke všemu, co chcete.
Jste duchovní bytosti. Jste energie a energie nemůže být stvořena, ani zničena, jen mění formu. Proto je tu vaše čistá podstata odjakživa a bude tu navždy.
Vesmír vzniká z myšlenky. Jsme tvůrci nejen vlastního osudu, ale i vesmíru.
Je vám k dispozici nekonečná nabídka myšlenek. Veškeré vědění, všechny objevy a vynálezy existují v univerzální mysli jako možnosti, které čekají na to, až je z ní lidská mysl získá.
Všichni jsme spojeni a všichni jsme jedno.
Zbavte se těžkostí minulosti, nedejte na kulturní kódy a společenské mínění. Pouze vy jediní můžete tvořit život, jaký si zasloužíte.
Zkratkou k naplnění vašich tužeb je vidět své touhy jako absolutní skutečnost.
Vaše síla je ve vašich myšlenkách, proto si jí buďte vědomi. Jinými slovy: Nezapomeňte si pamatovat.

Tajemství jako klíč k životu
Musíte zaplnit tabuli života vším, po čem toužíte. Musíte se jen cítit dobře právě teď.
Čím víc budete používat sílu, kterou máte uvnitř, tím víc síly skrze sebe získáváte.
Čas využít vlastní velikost nastal právě v tuto chvíli.
Nacházíme se uprostřed slavné éry. Jakmile se zbavíme limitujících myšlenek, zakusíme opravdovou vznešenost lidství - v každé oblasti tvorby.
 
Dělejte to, co máte rádi. Pokud nevíte, co vám přináší radost, položte si otázku: Co je mou radostí? Jakmile se odevzdáte radosti, přitáhnete obrovské množství radostných věcí, protože radost vyzařujete.
 
 

Teď, když jste poznali tajemství, je na vás, co uděláte.
Cokoli si vyberete, je správné. Veškerá síla je vaše.

 


 

Zaujal vás tento příspěvek? Kliknutím na níže uvedené tlačítko jej můžete přidat na svůj profil na Facebook, doporučit jej svým známým e-mailem, popřípadě přidat k oblíbeným položkám ve vašem prohlížeči.