Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hluboce inspirující zážitek blízké smrti

 
Během této doby vystoupil ze svého těla a šel do světla. Protože se zajímal o vesmír, byl vzat daleko do vzdálených hlubin existence, a dokonce do energetické pustiny nicoty za Velký třesk. Významný výzkumník zážitků blízké smrti dr. Kenneth Ring řekl: „Jeho příběh je jedním z nejpozoruhodnějších, se kterými jsem se setkal při svém rozsáhlém výzkumu těchto zkušeností“.
 
V r. 1982 jsem zemřel na rakovinu. Můj stav by neoperovatelný. Zvolil jsem si neprojít chemoterapií. Bylo mi dáno šest až osm měsíců života. Předtím jsem byl stále zoufalejší kvůli jaderné krizi, ekologické krizi a tak dále. Dospěl jsem k víře, že příroda udělala chybu – že jsme pravděpodobně rakovinným organismem na planetě. A to mne nakonec zabilo.
Před mým zážitkem blízké smrti jsem vyzkoušel všechny možné alternativní léčebné metody. Nepomohla žádná. Takže jsem se rozhodl, že je to mezi mnou a Bohem. Nikdy jsem opravdu Boha neuznával. Ani jsem se nezabýval nějakou spiritualitou. Ale má blížící se smrt mě poslala na cestu hledání více informací o spiritualitě a alternativní léčbě. Přečetl jsem knihy o různých náboženstvích a filosofiích. Daly mi naději, že na druhé straně něco existuje.
Neměl jsem žádné zdravotní pojištění, takže úspory mé ženy zmizely přes noc na testy. Nechtěl jsem svou rodinu do toho zatáhnout, a tak jsem se rozhodl vypořádat se s tím sám. Skončil jsem v hospicu a byl jsem požehnán andělem – pečovatelkou, které budu říkat Anne. Stála při mně ve všem, co následovalo.
Do světla
Vzbudil jsem se ve 4:30 ráno a věděl jsem, že je to ono. Umíral jsem. Zavolal jsem pár přátelům a řekl jim sbohem. Probudil jsem Anne a přiměl ji slíbit, že mé mrtvé tělo zůstane nedotčeno po šest hodin, protože jsem četl, že když zemřete, dějí se různé zajímavé věci. Opět jsem usnul. Další věcí, kterou si pamatuji, bylo, že jsem byl zcela při vědomí a vstával. Přesto mé tělo leželo v posteli. Zdálo se, že jsem obklopen temnotou, viděl jsem místnost v domě a střechu a dokonce i pod dům.
Svítilo světlo. Obrátil jsem se k němu a byl jsem si vědom jeho podobnosti tomu, co další popsali v zážitcích blízké smrti. Bylo nádherné, skutečné a lákavé. Chtěl jsem k němu jít, jak bych asi chtěl jít do ideální náruče mé matky nebo otce. Jak jsem se  k němu vydal, věděl jsem, že když do světla půjdu, budu mrtev. Takže jsem řekl/cítil: „Počkejte prosím. Rád bych si předtím, než půjdu, s vámi promluvil“.
Celý zážitek se zastavil. Objevil jsem, že tento zážitek řídím. Má žádost byla splněna, rozmlouval jsem se světlem. To je nejlepší způsob, jakým to mohu popsat. Světlo se měnilo na různé postavy jako Ježíš, Buddha, Krišna, archetypální obrazy a znamení. Zeptal jsem se jakousi telepatií: „Co se tu děje?“
Byly mi řečeno, že naše víra utváří jakousi zpětnou vazbu. Pokud jste buddhista nebo katolík nebo fundamentalista, dostanete zpětnou vazbu vašich vlastních obrazů. Začal jsem si být vědom matice vyššího já, kanálu ke zdroji. Všichni máme vyšší já nebo část nad-duše naší bytosti, kanál. Všechna vyšší já jsou spojena jako jedna bytost. Všichni lidé jsou spojeni jako jedna bytost.
Byla to ta nejkrásnější věc, kterou jsem kdy viděl. Bylo to jako všechna láska, kterou jste kdy chtěli, byl to ten druh lásky, která léčí, uzdravuje, regeneruje. Byl jsem připraven v tu chvíli jít. Řekl jsem: „Jsem připraven, vezměte si mě“. Pak se světlo změnilo na nejnádhernější věc, kterou jsem kdy viděl: mandalu lidských duší na této planetě. Viděl jsem, že jsme nejnádhernější stvoření – elegantní, exotická, dokonalá… prostě všechno.
Nedokážu dostatečně popsat, jak to během okamžiku změnilo můj názor na lidské bytosti. Řekl jsem/pomyslel si/cítil: „Ach bože, netušil jsem“. S údivem jsem zjistil, že v žádné duši neexistuje žádné zlo. Lidé mohou dělat strašlivé věci kvůli nevědomosti a nedostatku poznání, ale žádná duše není zlá. „Co všichni lidé hledají – co je vyživuje – je láska“, řeklo mi světlo. „Co lidi deformuje, je nedostatek lásky.“
Odhalení pokračovala a pokračovala. Zeptal jsem se: „Znamená to, že lidstvo bude spaseno?“ Jako zvuk trumpety se sprškou rotujících světel světlo „promluvilo“: „Zachraňujete se, vykupujete a léčíte se sami. Vždy jste tak dělali a dělat budete. Byli jste stvořeni s mocí tak činit ještě před počátkem světa“. V tom okamžiku jsem pochopil, že jsme již byli spaseni.
Poděkoval jsem světlu Boha z celého srdce. Nejlepší věcí, která ze mne mohla vyjít, bylo: „Ach drahý Bože, drahý Vesmíre, drahé velké Já, miluji svůj život!“ Zdálo se, že mě světlo vdechlo ještě hlouběji, absorbovalo mě. Vstoupil jsem do další sféry, opravdovější než ta minulá, a byl jsem si vědom enormního proudu světla, velkého a plného, hlubokého. Zeptal jsem se, co to bylo. Světlo odpovědělo: „To je řeka života. Napij se této manové vody, aby naplnila tvé srdce.“ Byl jsem v extázi.
Pustina nicoty
Náhle se zdálo, že na tomto proudu života rychle mizím od planety. Viděl jsem Zemi odlétat. Sluneční soustava prosvištěla kolem a zmizela. Letěl jsem středem galaxie, absorboval cestou více znalostí, dozvěděl jsem se, že tato galaxie – a celý vesmír – je plná mnoha různých druhů života. Viděl jsem mnoho světů. Nejsme ve vesmíru sami. Zdálo se, jako by všechna stvoření ve vesmíru proletěla kolem mne a zmizela ve světelné tečce.
Pak se objevilo druhé světlo. Jak jsem procházel do druhého světla, mohl jsem vnímat nekonečno. Byl jsem v pustině, při stvoření, na počátku času, u prvního slova či vibrace. Odpočíval jsem v oku stvoření a zdálo se, že jsem se dotkl tváře boha. Nebyl to náboženský pocit. Byl jsem prostě jedno s absolutním životem a vědomím.
Jel jsem po proudu přímo do středu světla. Cítil jsem se obklopen a pohlcen světlem, jak mne opět nabíralo svým nádechem. A zjevná byla pravda, že neexistuje žádná smrt; že nic se nerodí a nic neumírá; že jsme nesmrtelné bytosti, součást přirozeného živého systému, který se recykluje do nekonečna.
Trvalo by mi roky vstřebat zážitek pustiny. Bylo to méně než nic, přesto větší než cokoliv. Stvoření je Bůh zkoumající božské já prostřednictvím všemožných představitelných způsobů. Prostřednictvím každého kousku vlasu na vaší hlavě, prostřednictvím každého listu na každém stromě, prostřednictvím každého atomu Bůh zkoumá božské Já. Viděl jsem vše jako Já všeho. Bůh je tu, to je všechno. Vše se skládá ze světla; vše je živé.
Světlo lásky
Nikdy mi nebylo řečeno, že se musím vrátit. Prostě jsem věděl, že se vrátím. Bylo to pouze přirozené, podle toho, co jsem viděl. Jak jsem se začal vracet do životního cyklu, nikdy mi nepřišlo na mysl ani mi nebylo řečeno, že bych se měl vrátit do stejného těla. Nezáleželo na tom. Měl jsem naprostou důvěru ve světlo a životní proces.
Jak se proud spojil s velkým světlem, požádal jsem, abych nikdy nezapomněl odhalení a pocity toho, co jsem zjistil na druhé straně. Smýšlel jsem o sobě jako o lidské bytosti a byl jsem šťasten, že jí jsem. Podle toho, co jsem viděl, bych byl šťasten, kdybych byl v tomto vesmíru atomem. Atomem. Takže být lidskou součástí boha… to je nejfantastičtější požehnání. Je to požehnání mimo naše nejdivočejší představy o tom, co může požehnání být.
Pro každičkého z nás je být lidskou součástí této zkušenosti nádherné, velkolepé. Každičký z nás, nehledě na to, kde je, ždímán či nikoli, je požehnáním pro planetu, přesně tam, kde je. Takže jsem prošel procesem reinkarnace a očekával jsem, že budu někde dítětem.
Ale reinkarnoval jsem se zpět do tohoto těla. Když jsem otevřel oči, byl jsem velmi překvapen, že jsem zpět v tomto těle, zpět v místnosti s někým, kdo na mne dohlíží se slzami v očích. Byla to Anne, má pečovatelka z hospicu. Našla mě mrtvého třicet minut předtím. Nevíme, jak dlouho jsem byl mrtev, pouze že mne našla před třiceti minutami. Ctila mé přání, aby mé nově mrtvé tělo nechala o samotě. Může dosvědčit, že jsem byl opravdu mrtev.
Nebyl to zážitek blízké smrti. Věřím, že jsem pravděpodobně zažil smrt samotnou, nejméně hodinu a půl. Když jsem se probudil a viděl venku světlo, zmateně jsem se pokusil k němu jít, ale vypadl jsem z postele. Anne slyšela hlasité „žuchnutí“, vběhla dovnitř a našla mě na podlaze. Když jsem se vzpamatoval, byl jsem překvapen a vyděšen tím, co se stalo. Zprvu jsem na zážitek neměl žádné vzpomínky. Neustále jsem vypadával z tohoto světa a neustále se ptal: „Žiju?“ Tento svět se zdál být více snem, než to, co se stalo.
Během tří dnů jsem se začal opět cítil normálně, jasněji, přesto jinak než předtím. Mé vzpomínky na cestu se vrátily později. Ale po svém návratu jsem nemohl najít u žádné lidské bytosti, kterou jsem kdy viděl, nic špatného. Před smrtí jsem odsuzoval, věřil, že lidé jsou špatní. Všichni, až na mne.
Asi o tři měsíce později mi jeden přítel řekl, že bych se měl nechat otestovat na rakovinu. Šel jsem na kliniku. Cítil jsem se zdravě. Stále si pamatuji, jak lékař vypadal před a po testech. Řekl mi: „Nemohu najít žádnou známku rakoviny“. Vypadal nezaujatě. Ale na mne to dojem udělalo. Věděl jsem, že je to zázrak.
Poučení
Zeptal jsem se Boha: „Jaké je nejlepší náboženství na planetě? Které je správné?“ Bůh řekl s velkou láskou: „Na tom nezáleží“. Jaká to neuvěřitelná slušnost! Nezáleží na tom, jakého jsme vyznání. Náboženství přicházejí a odcházejí. Mění se. Buddhismus zde nebyl vždy. Katolicismus tu nebyl vždy. Ale všechna učí, jak se stát osvíceným. Do všech systémů nyní přichází více světla. Mnozí budou vzdorovat a bojovat o to jedno náboženství proti jinému, a budou věřit, že mají pravdu.
Když Bůh řekl: „Nezáleží na tom“, pochopil jsem, že se musíme starat my, protože jsme starostlivé bytosti. Zdroj nezajímá, jestli jste protestant, buddhista nebo žid. Každý je odrazem, aspektem celku. Přeji si, aby to všechna náboženství pochopila a nechala se navzájem na pokoji. Není to konec jednotlivých náboženství, ale žijte a nechte žít. Každý má jiný pohled a vše se to přičítá k velkému obrazu.
Přešel jsem na druhou stranu se spoustou strachu ohledně toxických odpadů, jaderných raket, populační exploze, deštných pralesů. Vrátil jsem se a miloval každý problém. Miluji jaderné odpady. Miluji hřibový oblak. Je to ta nejsvětější mandala, kterou jsme do dnešního dne kdy manifestovali jako archetyp. Více než jakékoliv náboženství nebo filosofie na Zemi tento strašlivý, nádherný mrak nás všechny náhle svedl dohromady, na novou úroveň vědomí.
Když víme, že možná můžeme vyhodit planetu do vzduchu padesátkrát, konečně chápeme, že jsme nyní všichni jedno. Po jistou dobu jsme museli nechat vybuchovat více bomb, aby se do nás dostaly. Pak jsme začali říkat: „Už to nepotřebujeme“. Nyní jsme v podstatě v bezpečnějším světě, než jsme kdy byli, a bude ještě bezpečnější.
Takže jsem se vrátil a miloval toxické odpady, protože nás svedly dohromady. Tyto věci jsou tak velké. Mýcení deštných pralesů se zpomalí, a za padesát let bude na planetě více stromů, než jak tomu bylo dlouhou dobu. Když se zabýváte ekologií, dělejte to; jste součástí systému, který se stává vědomým. Dělejte to vší silou, ale nebuďte deprimovaní nebo sklíčení. Země se nachází v procesu domestikace, a my jsme buňkami těla. Nárůst populace se dostává velmi blízko optimálnímu množství energie, která způsobí posun ve vědomí. Tento posun ve vědomí změní politiku, peníze, energii.
Velká záhada života má málo společného s inteligencí. Vesmír není intelektuálním procesem. Intelekt pomůže, ale naše srdce jsou naši moudřejší částí. Od svého návratu jsem zažíval světlo spontánně. Naučil jsem se, jak se do toho prostoru dostat ve své meditaci téměř kdykoliv. Můžete to dělat také. Nemusíte nejdříve zemřít. Jste na to již vybaveni. Tělo je nejnádhernější světelnou bytostí, která existuje. Tělo je vesmír neskutečného světla.
 
Nepotřebujeme rozmlouvat s Bohem; Bůh již komunikuje s námi v každém okamžiku!
 

Celý text tohoto příběhu: www.near-death.com/experiences/reincarnation04.html
Osobní stránka Mellen-Thomase Benedicta: www.mellen-thomas.com