Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z knihy: Velká kniha numerologie, Wüstová Editha, Schieferleová Sabine

 

Která čísla si s sebou přináším do života ? 

Pojmenuj věci a ony se stanou skutečnými –  PYTHAGORAS .

Naši rodiče nám dali jméno a samotným aktem zrození také datum narození. Z těchto daností můžeme získat čísla, která říkají mnohé o naší cestě, životním cíli a také o překážkách, které budeme muset překonat. Když známe svá čísla, víme také, jaké úkoly a možnosti máme a jaké změny můžeme ve svém životě očekávat.

„Pokud jsou příbuzní v pořádku, jsou naše společenské vztahy také v pořádku. Příbuzní jsou zárodkem celé společnosti, odrazovým můstkem našeho já, na kterém je vykonávání morálních povinností usnadněno přirozenou náklonností k těm, se kterými vyrůstáme. To znamená, že v úzkém kruhu rodiny je vytvořen základ, ze kterého je pak odvozován náš vztah k lidem všeobecně.“ (Kniha proměn, staročínská věštba a filosofie, kniha od Richarda Wilhelma)

Se jménem, které obdržíme od našich příbuzných, získáváme zároveň pozemskou karmu a „svobodnou vůli“. Se „svobodnou vůli“ nám je přiznáno právo na život ve svobodě. Od našich rodičů obdržíme pro pozemský život geny a od příbuzenstva schopnost vyjadřování, dogmata, emoce, zážitky a tradice – jak dobré, tak špatné. Tato mínění a věci přejímá člověk nevědomky. Tak jsou mnohá naše přesvědčení v první řadě postojem někoho jiného.

Objevme naši vlastní pravdu! Jen my jsme zodpovědní za svůj život. Obzvláště našim dětem bychom měli dát možnost rozvíjet se samostatně. To ale neznamená, že se nemusí chovat podle jistých pravidel. Disciplína musí být procvičována a je pro další existenci velmi důležitá. My jako dospělí máme možnost předložit svým potomkům údaje bez toho, že bychom jim bránili v osobním růstu. Že to není jednoduché, to se rozumí samo sebou. Již Dr. Eduard Bach řekl: „Bývá upozorňováno na to, že dítě, jehož jsme dočasným ochráncem, může mít mnohem starší a větší duši než my samotní, takže bude dokonce v duchovním světě nad námi a tak může být kontrola potřeb takovéto mladé osoby omezena.“ Dítěti bychom ale měli – a to bez pochyb – poskytnout plnou ochranu, pokud je to zapotřebí.

Každé dítě si hledá své rodiče samo, aby se s nimi a od nich mohlo naučit co nejvíce. Naše nadání a schopnosti musí být využity tak, abychom mohli získat úspěch v životních podmínkách, které jsou pro nás relevantní. Tento výrok je v podstatě v plném protikladu k výchově, kterou jsme dostali. Většinou jsme přesvědčováni, abychom byli stateční a slušní, nevyčnívali a přizpůsobili se. Vlohy jako schopnost prosadit se, samostatné jednání, získávání vlastních zkušeností a tvorba vlastních představ většinou dětem vůbec nenáleží. Mnohé se doma potýkají s agresí a vztekem, touhou a závislostí, necitelností a pláčem, závistí a zlobou atd. Rodiče a prarodiče nám nemůžou a ani nemohli neustále sloužit za vzory v oblastech lásky, harmonie, komunikace, seberealizace a svobody.

Je jednoduché převzít od našich rodičů náboženská, politická a jiná přesvědčení a také jejich model partnerského vztahu anebo naopak žít v jeho naprostém protikladu. Těžší je najít naše přesvědčení a pravdu a vybudovat si něco vlastního. Nahlížejte na tento úkol jako na kreativní část vaší životní cesty.

Numerologie odhalí naše slabé a silné stránky. Z toho je možné odvodit, na kterých „tématech“ bychom měli pracovat a uvést tak vše do rovnováhy. Naše pozemská karma v sobě uzamyká pokyny a poučení pro určité způsoby chování, a dokonce i mnohá varování. Je to z dobrého důvodu. Jsme zde, abychom se učili a duševně rozvíjeli. Pokyny, které obdržíme, jsou rozcestníky, které nás vedou k naplnění naší vesmírné karmy.

Dnem našeho zrození jsme získali vesmírnou karmu, „Boží vůli“.

„Boží vůle“ nás vede k životnímu cíli a k naplnění našeho duchovního poslání. V datu narození se ukrývá rozvoj, který naše duchovno vyžaduje. Toto bylo určeno již v duchovním světě – a to před naším narozením – ve formě jakési smlouvy s námi samotnými. Narodili jsme se ke konkrétnímu datu a v určitou hodinu. Dokonce i když byla doba našeho zrození ovlivněna, ať již císařským řezem, nebo umělým vyvoláním porodu, vše má svůj důvod, neboť i způsob zrození si duše vybírá sama.

*O dětech – Chalil Džibrán, z Proroka

A jedna žena, která měla u prsu miminko, řekla: Povídejte nám o dětech, Mistře.

A on řekl: Vaše děti nejsou vašimi dětmi. Jsou to dcery a synové touhy po životě samotném. Přišli skrze vás, ale ne z vás, a přestože jsou při vás, nepatří Vám. Smíte jim dát lásku, ale ne myšlenky, neboť oni mají své vlastní. Jejich tělům můžete nabídnout domov, ale ne jejich duším, neboť jejich duše žijí v obraze budoucnosti a ta před vámi zůstane uzavřena, sama ve vašich snech. Vy se potom můžete snažit, aby vám byli podobní, ale nezkoušejte je podobnými udělat. Potom život nepostupuje kupředu, ale prodlévá u včerejška.Vy jste luk, kterými byly vaše děti jako živoucí šípy vystřeleny. Střelec vidí v terči záruku nekonečna a natahuje vás takovou silou, aby jeho střela letěla co nejrychleji a co nejdále.

* Osobnost se rozvíjí v průběhu celého života z těžce nebo úplně nezřetelných zárodků, a až skrze naše činy se stane zřejmým, kým jsme. -  C.G.Jung 

* Vyvstal jsi z ducha, s životním úkolem a karmickým cílem. - Autor neznámý

 

* … a já ještě dodávám:

Bezpodmínečná láska = absolutní svoboda. Navenek ale může vypadat jako nezájem…        Irena K.


Zaujal vás tento příspěvek? Kliknutím na níže uvedené tlačítko jej můžete přidat na svůj profil na Facebook, doporučit jej svým známým e-mailem, popřípadě přidat k oblíbeným položkám ve vašem prohlížeči.